What’s new

Community Mural and Notice Board coming soon!

Update: Due to the new Welsh Government Regulations I’ve had to postpone the workshops.
There has been so much interest. All 3 workshops were booked up within 5 days of the publicity going out and still more people are getting in touch! I am in the process of letting people know that its postponed and that I will get in contact when things can kick off again.
In the meantime the wall will be rendered and more interest gathered. 

The creation of a mosaic mural and notice board, designed and made by you, the community of Llandeilo, is due to begin this September.

Following extensive community consultation we will design and make the mural at the large and lovely workshop space at The Hang Out. It will then be installed on the side wall of Hugh Evans and Son Butchers (in the walkway opposite Nigel Williams Pharmacy).

If you would like to get involved please let me know by booking onto 1 or more of the below workshops by emailing me at dani@danileearts.co.uk

Mural Design and Ideas Workshops

Saturday 19th September 3-5pm

Wednesday 23rd September 1.30-4.30pm

Friday 25th September 1.30-4.30pm

  • No experience necessary as full expert tuition will be on hand
  • Free to attend
  • All materials and tools supplied
  • Booking essential as class sizes will be limited
  • The wellbeing of our workshop participants and staff is our top priority. We will be following government guidelines throughout the project.

For more info and to book please visit the news page at danileearts.co.uk

The mosaic workshop dates will be announced soon.

Looking forward to getting creative!

Murlun Cymunedol  a Bwrdd Hysbysiadau yn dod yn fuan!

Disgwylir i’r gwaith o greu murlun mosaig a hysbysfwrdd, a ddyluniwyd ac a wnaed gan chi, y cymuned Llandeilo, yn dechrau ym mis Medi.

Yn dilyn ymgynghoriad cymunedol,  byddwn yn dylunio a gwneud y murlun yn y gweithdy mawr a hyfryd yn The Hangout, Beechwood Industrial Estate. Wedyn, bydd yn cael ei osod ar y wal ochr Hugh Evans a’i Fab Cigyddion  (yn y rhodfa gyferbyn â Fferyllfa Nigel Williams).

Os hoffech chi gymryd rhan, rhowch wybod i mi trwy archebu ar un neu fwy o ddigwyddiadau’r gweithdai, trwy e-bostio dani@danileearts.co.uk

Gweithdai ar gyfer Dylunio a Syniadau Murlun

Dydd Sadwrn 19eg Medi 3 y.p. – 5 y.p.

Dydd Mercher 23ain Medi 1.30 y.p. – 4.30 y.p.

Dydd Gwener 25ain Medi 1.30 y.p. – 4.30 y.p.

  • Nid oes angen profiad oherwydd bydd hyfforddiant arbenigol llawn ar gael.
  • Presenoldeb am ddim.
  • Bydd yr holl ddeunyddiau ac offer yn cael eu darparu.
  • Rhaid archebu lle gan y bydd y niferoedd yn gyfyngedig.
  • Lles cyfranogwyr a staff yn ein gweithdai yw ein prif flaenoriaeth. Byddwn yn dilyn canllawiau’r llywodraeth trwy gydol y prosiect.

I gael mwy o wybodaeth ac i archebu ewch i’r dudalen ‘News’ yn danileearts.co.uk.
Cyhoeddir dyddiadau’r gweithdy mosaig yn fuan.

Edrych ymlaen at fod yn greadigol!

Gyda dymuniadau gorau, Dani Lee a Thransition Tywi Trawsnewid

 

 Upcoming events:

07/04/2020 AGM; 7:30 pm, Hen Vic, New Road,  Llandeilo POSTPONED

 

All other events are cancelled

 

Events in the area which might be of interest:

Llandeilo Covid-19 Community Support Group

https://www.facebook.com/groups/196451478462428/about/

email – llandeilocovid19@gmail.com

Phone – 07395 949914

 

 

***********************************************************************************************************************************

 

Officers

We welcome suggestions for new activities and events, especially if you are willing to organise them.

Don’t forget to check our Downloads page for the latest minutes to follow what we’re planning in the future and see if you can help out!

Leave a Reply

The website of Transition Tywi Trawsnewid, Carmarthenshire, Wales