Come to our Benefit Twmpath with Fiddlebox!

Fiddlebox

Come to our Benefit Twmpath with Fiddlebox! Dewch i’n Twmpath ni gyda Fiddlebox
Where? In Trap Village Hall Ble? Yn Neuadd Pentref Trap
When? 30 January 2016 at 7.00pm Pryd? 30ain Ionawr 2016 am 7.00yp
Price: £7.50 (adult), £5.00 (disabled), £2.50 (children) Pris: £7.50 (oedolion), £5.00 (anabl), £2.50 (plant)
Buy tickets on the door or now on PayPal Tocynnau ar y drws neu yma a’r Paypal:

Options
Price includes entertainment and cawl supper. Drinks also available with raffle. Pris yn cynnwys adloniant a swper cawl. Diodydd ar gael efo’r raffl.
Proceeds go to support the activities of Transition Tywi Elwau i gefnogi gweithgareddau Tywi Trawsnewid
Contact us on 01269 850297 or email Helen Adam on helenadamfiddle@gmail.com Cysylltwych â ni ar 01269 850297 neu e-bostiwch Helen ar helenadamfiddle@gmail.com
With support from Nights Out Gyda chefnogaeth Noson Allan.

noson allan logo

The website of Transition Tywi Trawsnewid, Carmarthenshire, Wales